XIII Sesja Rady Miejskiej

24 grudnia 2019 |
D.Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

XIII Sesja Rady Miejskiej

INSYGNIA I SYMBOLE WŁADZY SAMORZĄDOWEJ
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
ustanowione Uchwałą Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 2019 roku.

W dniu 17 grudnia bieżącego roku odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej. Wiodący temat obrad Rady Miejskiej skupiał się na omówieniu spraw bieżących.

Po powitaniu gości i przyjęciu zmienionego porządku sesji oraz protokołu z XII sesji wysłuchano informacji z prac Rady Powiatu, sprawozdań Przewodniczących Komisji  Rady  Miejskiej z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania Burmistrza Miasta w dalszej części Rada podjęła trzy uchwały:

  1. Uchwała Nr XIII/104/19 w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci Gminy Kowalewo Pomorskie, pieczęci Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pieczęci Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, sztandaru, witacza oraz łańcuchów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie i Przewodniczącego Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie oraz zasad ich używania,
  2. Uchwała Nr XIII/105/19 w sprawie umieszczenia pomnika- tablicy pamiątkowej,
  3. Uchwała Nr XIII/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Podjęcie uchwały Nr XIII/104/19 w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci Gminy Kowalewo Pomorskie, pieczęci Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pieczęci Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, sztandaru, witacza oraz łańcuchów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie i Przewodniczącego Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie oraz zasad ich używania, było związane z koniecznością unormowania prawnych nieścisłości wokół naszych symboli, dlatego z początkiem nowej kadencji podjęto w tym kierunku działania. Stanowienie symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia własnych herbów, weksyliów (np. flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa), pieczęci, insygniów oraz emblematów, odznak honorowych i innych symboli. Symbole te stanowione muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję używania danych symboli w przeszłości. Aby nasze symbole (w tym herb) były zgodne z prawem, musiały otrzymać akceptację Komisji Heraldycznej. Dopiero taki herb, będzie legalnym znakiem i herbem w pełni tego słowa znaczeniu. Komisja Heraldyczna jest organem opiniodawczo-doradczym ministra do spraw administracji publicznej.

 

z treścią całości w/wym uchwały /zawierającej w załącznikach wszystkie insygnia/ oraz pozostałych uchwał będzie można zapoznać się na stronie: http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska->Uchwały

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF