Strażacy ochotnicy z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali rok 2019

30 grudnia 2019 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

14 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim. W posiedzeniu uczestniczyli  również: przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu -Zastępca Komendanta st. kpt. mgr Witold Juszczak, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Pani Ilona Rybicka oraz reprezentanci jednostek OSP z terenu gminy.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności strażaków w roku 2019 oraz przedstawienia  celów i kierunków działania na rok 2020.

W roku 2019 trzy jednostki OSP: Mlewo, Kowalewo Pomorskie oraz Lipienica wzbogaciły się o  nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.

Jednostki OSP  mogły skorzystać również z wielu form wsparcia finansowego na zakup niezbędnych sprzętów.

Druhowie z jednostek OSP  brali   czynny udział w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie gminy

Burmistrz Miasta w swojej wypowiedzi  podkreślił, że  osiągnięcia jednostek OSP to przede wszystkim pełne zaangażowanie społeczne samych członków oraz pomoc wielu sympatyków OSP.  Niejednokrotnie na wielu spotkaniach podkreślano jak ważne dla wszystkich mieszkańców gminy są działania i zaangażowanie ochotników, jak odpowiedzialna jest ich praca, jak wiele szacunku i uznania mamy dla członków OSP, którzy niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie ratując innych.

W ramach ustawowego obowiązku nałożonego na gminę w zakresie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP będziemy dążyć do  zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych i wymiany  wysłużonych samochodów ŻUK.

St. kpt. Witold Juszczak zaznaczył, że  ważnym partnerem  działań PSP są jednostki ochotniczych straży pożarnych, zarówno te włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak i te spoza niego. Podziękował druhom ochotnikom za trud, wysiłek i zaangażowanie przy akcjach ratowniczych.    Podziękował Burmistrzowi  za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa.

Na spotkaniu omówiono również szczegóły zbilżających się uroczystości strażackich w 2020 roku. Planowane uroczystości strażackie:

9 maja – Gminne uroczystości Św. Floriana – remiza OSP Kowalewo Pomorskie;

6 czerwca – Zawody sportowo – pożarnicze – CRIS w Kowalewie Pomorskim;

5 września – VI Miejsko – Gminne Zawody Strzeleckie Strażaków  - Strzelnica w Kiełpinach.

Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza podczas spotkania złożyli również podziękowania  druhowi Romanowi Zielińskiemu, który  pełnił funkcje sołtysa sołectwa Frydrychowo w latach 2004 – 2019.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF