II posiedzenie Członków Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

22 marca 2019 |
Magdalena Radko

22 marca odbyło się II posiedzenie Członków Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej.

Na posiedzeniu zostały wręczone akty powołania Członkom Komitetu, którzy nie pojawili się na Inauguracyjnym Spotkaniu Członków Komitetu oraz trzem osobom, które zostały włączone do Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej. Do Komitetu dołączyli:

  1. Mieczysław Domarecki - nauczyciel muzyki,
  2. Zbigniew Krasicki - Prezes Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim,
  3. Józef Dąbrowski - Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim.

W chwili obecnej Komitet liczy 21 członków.

Komitet podjął już działania dot. imprez współtowarzyszących uroczystości 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku odbędzie się wiele imprez o charakterystyce patriotycznej. W chwili obecnej Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim zachęca do udostępnienia starych fotografii przedstawiających Kowalewo sto lat temu i nie tylko. Chcemy pokazać jak zmieniła się nasza gmina i miasto. Fotografie te niezbędne są do stworzenia wystawy. Oczekujemy nie tylko na fotografie, ale również pamiątki, foldery, gadżety z tamtych czasów. Rzeczy te można dostarczyć do tut. Urzędu lub do Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Komitet zaprasza wszystkie chętne osoby do pomocy oraz udostępnienia swoich „skarbów".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF