Informacja na temat pojemników na odpady

27 stycznia 2020 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że pojemniki na odpady komunalne, udostępnione mieszkańcom przez PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, są własnością przedsiębiorcy. Z chwilą zakończenia umowy z w/w firmą pojemniki będą podlegały zwrotowi.

Nadmieniamy, że Gmina Kowalewo Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie lub utratę.

Jednocześnie przypominamy, że pojemniki powinny być wykorzystywane przez użytkowników w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Bezwzględnie nie należy do nich wrzucać gorącego popiołu, śniegu, lodu, odpadów poremontowych, substancji toksycznych, żrących, a także odpadów przemysłowych i medycznych.

W przypadku posiadania zbędnych pojemników, które nie są już wykorzystywane prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 56 475-65-28. Zgłoszenia zostaną przekazane do pracowników firmy, którzy bezzwłocznie odbiorą pojemniki i przekażą je innym mieszkańcom oczekującym na dostarczenie koszy.

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF