Zmiany w zaliczaniu wpłat dokonywanych przez podatnika

6 lutego 2020 |
Justyna Putz
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020r. weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące m. in. zaliczenia wpłat na poczet zobowiązań podatkowych.

Zmiana od 2020 r. polega na doprecyzowaniu, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika,

a w przypadku braku takiego wskazania - na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Kiedy więc na podatniku w 2020 r. będą ciążyć zobowiązania podatkowe, których termin płatności już upłynął, dokonaną wpłatę zaliczy się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku. Natomiast w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku, dokonaną wpłatę zaliczy się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Powyższe zasady zaliczania wpłat dotyczą również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF