„Projekt z ZUS” skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych

10 lutego 2020 |
Marta Foltyn-Wiśniewska - ZUS
Powiększ zdjęcie

Celem Projektu jest uświadomienie młodym ludziom jaką rolę w życiu każdego człowieka pełnią ubezpieczenia społeczne. W trakcie realizacji Projektu uczniowie poznają podstawy obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców a także na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone.

Realizacja „Projektu z ZUS" rozpoczyna się od 1 godziny lekcyjnej, na której uczniowie poznają zakres tematyczny projektu. Uczniowie biorący udział w zajęciach mogą przystąpić do Konkursu na najlepszą pracę wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia są ważne.

Formy wykonania pracy:

  • film do 5 min ( w formacie avi, mp4),
  • plakat w formacie A2, karton (min. 150 g/m²),
  • komiks zawierający min. 5 scenek.

Zgodnie z założeniem Projektu, Komisja szkolna wybiera najlepsze prace i przesyła je do właściwego Oddziału ZUS tj. Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.

Oprócz oryginałów prac Komisja szkolna, zgodnie z Regulaminem Konkursu przesyła również:

  • kartę oceny pracy ( załącznika 5a-5c do Regulaminu),
  • metryczkę ( załącznik 9 do Regulaminu).
  • zgodę na publikację prac wykonanych ( załącznik 13 do Regulaminu).

Prace powinny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację autorów i szkoły.

Ze strony ZUS, Oddział zapewnia materiały dydaktyczne.

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Projekcie z ZUS" w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o nadesłanie zgłoszenia – druk w załączeniu.

Zgłoszenie można przekazywać na adres marta.foltyn-wisniewska@zus.pl

Na podstawie zgłoszenia przekażemy Państwu niezbędne materiały. W miarę możliwości, pracownik ZUS może przeprowadzić zajęcia w szkole.

W przypadku przystąpienia uczniów do Konkursu prace uczniów należy przekazać do 20 kwietnia 2020 r., na adres ZUS Oddział w Toruniu, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Marta Foltyn-Wiśniewska, 56 610 94 69 lub elektronicznie pod adresem: marta.foltyn-wisniewska@zus.pl

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF