Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

19 lutego 2020 |
Magdalena Gręźlikowska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020.

Program „Asystent osobisty osobyniepełnosprawnej" jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Celem Programu jest m.in. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja programu obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Po zdiagnozowaniu środowiska Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek na środki finansowe w 2020roku. Założono objęcie wsparciem 5 osób niepełnosprawnych na łączną liczbę 1800 godz. Wsparcie Asystenta wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

KIEROWNIK MGOPS
Zyta Szymańska

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF