Podsumowanie pracy Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

25 lutego 2020 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

W dniu 19 lutego 2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. S. Reymonta odbyło się posiedzenie i podsumowanie pracy Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej.

Komitet został powołany z inicjatywy Pana Burmistrza Jacka Żurawskiego w związku z Obchodami100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej, które odbyły się w dniu 19 stycznia br.

Zadaniem Komitetu było podejmowanie wszelkich czynności, których skutkiem było przygotowanie i zapewnienie właściwego przebiegu Obchodów. Komitet zajął się realizacją zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z tymi wydarzeniami.

Spotkanie podsumowujące rozpoczęło się od powitania wszystkich zgromadzonych, wśród których uczestniczył również p. Jerzy Orłowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Następnie zebrani obejrzeli film stanowiący krótkie podsumowanie wydarzeń tego uroczystego dnia.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim wchodzącym w skład Komitetu poprzez przekazanie każdej osobie pamiątkowego albumu. Zaproponował również, aby Komitet 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa do Rzeczpospolitej Polskiej działał przez kolejny rok tj. do końca 2020 roku. Zebrani chętnie wyrazili zgodę i deklarowali dalszą współpracę.

Słowa podziękowania zostały skierowane także do p. Dariusza Rozwadowskiego, który wygłosił prelekcję dotyczącą powrotu Kowalewa Pomorskiego do Polski podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu obchodów.

Na zakończenie p. Katarzyna Jaguś podziękowała za wręczone w dniu uroczystości medale i odznaczenia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF