Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

 W dniu 21.02.2020 roku   odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim.

W spotkaniu uczestniczyli również:  Jacek Żurawski  - Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim,  Tadeusz Krakówka – Przewodniczący Związku Spółek Wodnych w Toruniu z/s w Chełmnie oraz  Zdzisław Oskroba – Spółka Wodna Bielsk.

GSW Kowalewo Pomorskie w swoich szeregach zrzesza mieszkańców z 21 sołectw z terenu gminy. Interesy mieszkańców poszczególnych sołectw są reprezentowane przez delegatów, których w sumie jest 45.

 Spółka swoją działalnością obejmuje 4000 ha obszaru zdrenowanego, 530 ha obszaru odwodnionego rowami oraz 140 km. rowów.

Podczas spotkania delegaci jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi, w sprawie ustalenia  planu finansowego i rzeczowego na rok 2020. Po dyskusji ustalono również składkę w wysokości 34 zł za hektar zmeliorowanego gruntu.

GSW w Kowalewie Pomorskim w roku 2019 wykonała konserwację rowów melioracyjnych na odcinku 33 512 m. (plan robót wynosił 30 151 m.). Ściągalność składek członkowskich wynosiła 89%.

W poprzednim roku kalendarzowym na zadania pozyskano dotacje w łącznej wysokości:  113.100,00 zł (od  gminy  Kowalewo Pomorskie,    Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz   Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).  

Pani Wiesława Szerechan – przedstawiciel  Związku Spółek Wodnych w Toruniu poinformowała zebranych, że Zgodnie z Uchwałą nr 47/2190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego mogą wnioskować o dotacje na budowę/renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF