XVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

10 marca 2020 |
Marta Chądzyńska
Powiększ zdjęcie

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. W trakcie obrad zdecydowano m.in. o określeniu średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zostały przyjęte zmiany w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jerzy Orłowski wraz z Radną Haliną Dąbrowska w imieniu Radnych i mieszkańców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie podziękowali Burmistrzowi Miasta Jackowi Żurawskiemu za podjęte działania, których skutkiem jest ujęcie obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Rada podjęła czternaście uchwał:

 1. Uchwała Nr XVI/115/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035.

 2. Uchwała Nr XVI/116/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

 3. Uchwała Nr XVI/117/20 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 4. Uchwała Nr XVI/118/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2020 rok.

 5. Uchwała Nr XVI/119/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020.

 6. Uchwała Nr XVI/120/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

 7. Uchwała Nr XVI/121/20 w sprawiezarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole.

 8. Uchwała Nr Nr XVI/122/20 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie.

 9. Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r.

 10. Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.

 11. Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawiewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

 12. Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.

 13. Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawierozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.

 14. Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.

z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie: www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska->Uchwały

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl Po zakończeniu sesji cały zapis audio – video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF