Narada z sołtysami

19 marca 2020 |
Patrycja Baran
Powiększ zdjęcie

W dniu 11 marca 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Pana Jacka Żurawskiego z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Pan Marcin Dunajski, Zastępca Burmistrza Pani Ilona Rybicka, Sekretarz Gminy Pani Ewa Bąk, Skarbnik Gminy Pani Magdalena Górna, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Pani Barbara Niewidział, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta przekazał informacje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczące koronawirusa oraz poinformował o rządowych planach budowy linii kolejowej prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pracownicy Urzędu zapoznali Sołtysów i Przewodniczących samorządów osiedlowych z informacjami dotyczącymi: analizy obecnej sytuacji majątkowej gminy, udostępniania informacji o wysokości rat podatku, zasad dofinansowywania remontów dróg gminnych w 2020 roku, zmian w terminie składania deklaracji za odpady komunalne, zmian godzin funkcjonowania PSZOK, obowiązku selektywnego zbierania popiołu oraz planowanych zmianach stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Ponadto, Burmistrz Miasta poinformował o wyznaczonej dacie Dożynek Gminnych w 2020 roku, które odbędą się w Kowalewie Pomorskim.

Nie zabrakło również życzeń z okazji Dnia Sołtysa. Słowa uznania za dotychczasową działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz życzenia dalszych sukcesów przekazał Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Jerzym Orłowskim oraz Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Panem Marcinem Dunajskim. Na ręce sołtysów przekazano również życzenia od Prezydenta RP - Andrzeja Dudy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Mikołaja Bogdanowicza oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF