Informacja dla podatników

30 kwietnia 2020 |
Aneta Watras
Powiększ zdjęcie

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie na okres trwania wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii zawieszone zostało prowadzenie czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie zarządzenia wynika z konieczności ochrony życia i zdrowia podatników oraz ograniczeń w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż zawieszenie prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych nie powoduje wstrzymania naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W celu uniknięcia naliczania odsetek za zwłokę podatnicy mogą regulować zobowiązania w miarę możliwości na niżej podane numery rachunków bankowych:

  • podatki i opłaty lokalne: 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 38 9496 0008 0000 1720 2000 0121.

Podatnicy, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej mają możliwość wystąpienia do Burmistrza z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Kompletne wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami będą rozpatrywane indywidualnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (56) 475-65-18 lub na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl w kartach usług.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF