Umowy o powierzenie grantów podpisane

13 maja 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 28 kwietnia 2020 r. podpisane zostały umowy o powierzenie grantów na realizację czterech projektów:
• Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości, • Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy", • Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", • Start – UP Pierwszy krok dla własnego biznesu.

Plakat

Projekty będą realizowane w ramach Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy", w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Uczestnikami projektów będą osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją tj. z miejscowości Piątkowo, Chełmoniec, Srebrniki i Mariany.

W ramach projektów przewidziano aktywizację społeczną oraz zawodową uczestników, która obejmować będzie „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności personele", „Trening budowania samooceny, asertywności i kreatywności", zajęcia z trenerem prowadzącym coaching, wizytę studyjną, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy. Rekrutacja uczestników do projektów odbędzie się w okresie czerwiec – lipiec 2020 r., szczegółowe informacje dostępne będą na stronie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Całkowita wartość projektów 205.281,49 zł, dofinansowanie 95% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są w zakładkach:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF