Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu

27 maja 2020 |
Patrycja Baran
Powiększ zdjęcie

W dniu 25 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Magdaleny Górnej a Szpitalem Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – p. Michała Kamińskiego zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla szpitala w wysokości 116.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu EBUS służącego do obrazowania oskrzeli.

Aparat ten umożliwia wykonanie biopsji cienkoigłowej węzłów chłonnych w diagnostyce nowotworów. Pozwala na ocenę rozległości i głębokości nacieku nowotworowego, a ponadto umożliwia ocenę wielkości, lokalizacji oraz charakteru poszczególnych grup węzłów chłonnych śródpiersia. Ogranicza inwazyjność diagnostyki, bez potrzeby wykonywania zabiegu operacyjnego w celu pobrania materiału do badania mikroskopowego. Docelowo z aparatu będą mogli korzystać również pacjenci z naszej gminy.

Zdjęcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF