Stawki taryf za wodę i ścieki

15 czerwca 2020 |
Małgorzata Wegner
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2020 r., w związku z zatwierdzonymi w 2018 r. przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, nastąpi podwyżka cen za w/wym. usługi.

Zmianę zasad zatwierdzania taryf za wodę i ścieki wprowadziła obowiązująca od dnia 12 grudnia 2017 r. znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z w/wym. ustawą przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. Ustalone na każdy  rok  oddzielnie  taryfy  obejmują  łącznie  okres  od  13  czerwca  2019  r. do  12 czerwca 2022 r.

Wysokość taryf za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych, przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców usług zawarta jest w załączonej tabeli.

Podwyżka wyniesie:

➢   dla gospodarstw domowych

  • za metr sześcienny wody – 0,05 zł brutto
  • za metr sześcienny ścieków – 0,13 zł brutto

➢   dla przemysłowych odbiorców usług

  • za metr sześcienny wody – 0,08 zł brutto
  • za metr sześcienny ścieków – 0,16 zł brutto

W dalszym ciągu Gmina Kowalewo Pomorskie będzie dopłacać do każdego odprowadzonego metra sześciennego ścieków z gospodarstw  domowych  i poza przemysłowych odbiorców  usług  w wysokości 0,97 zł brutto. Ostateczna kwota do zapłaty wynosić będzie 5,48 zł brutto za metr sześcienny ścieków.

 

TARYFY DOTYCZĄCEJ ZAOPATRZENIA

W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

W OKRESIE OD 13.06.2021-...

 

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

WYSZCZEGÓLNIENIE (WODA)

 

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT

okres 13.06.2021-...

TARYFA CENA
NETTO

TARYFA CENA
BRUTTO

1

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe

Cena wody (zł/m3)

2,68 zł

2,89 zł

2

GRUPA 2

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług

Cena wody (zł/m3)

3,89 zł

4,20 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŚCIEKI)

 

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT

okres 13.06.2021-...

TARYFA CENA
NETTO

TARYFA CENA
BRUTTO

1

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) + dopłata do ścieków 0,90 netto

5,97 - 0,90 = 5,07

5,48 zł

2

GRUPA 1

Przemysłowi odbiorcy usług

Cena usługi odprowadzenia ścieków(zł/m3)

6,83 zł

7,38 zł

10.06.2020r. W. Chmielewicz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF