Debata nad Raportem o stanie gminy Kowalewo Pomorskie

16 czerwca 2020 |
Marta Chądzyńska
Powiększ zdjęcie

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) burmistrz miasta co roku przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy.

Raport jest podsumowaniem działalności burmistrza w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.Mając na względzie fakt, że zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym przeprowadza się debatę nad raportem o stanie gminy, w której mogą wziąć udział mieszkańcy, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji.

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 1300 podczas sesji Rady Miejskiej zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy,
w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Osoby pragnące uczestniczyć w debacie nad raportem, składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 24 czerwca 2020 r., Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Kowalewa Pomorskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r.w godzinach pracyUrzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w sekretariacie ul. Konopnickiej 13.

Przewodniczący  Rady Miejskiej
/-/Jerzy Orłowski

PLIKI DO POBRANIA:

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF