Jesteś seniorem? Weź udział w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

16 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpiła do Programu opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim".

Upadki i ich konsekwencje to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia – wynika z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii.

TRWA NABÓR DO PROGRAMU. Osoby, które ukończyły 60 r.ż. i zamieszkują na terenie gminy Kowalewo Pomorskie będą mogły uczestniczyć w:

- zajęciach podnoszących sprawność fizyczną prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera,

- zajęciach promujących aktywność fizyczną,

- ponadto gwarantujemy opiekę medyczną.

Cele szczegółowe programu:

- poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników Programu,

- zwiększenie wiedzy uczestników Programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

- zwiększenie liczby trenerów przygotowanych do pracy z osobami powyżej 60 r. ż.

Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu na sali gimnastycznej lub basenie w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2020 r.

Zapraszamy wszystkich seniorów do zgłaszania się poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie,

- e-mailem na adres: urzad@kowalewopomorskie.pl ,

- lub osobiście w tut. Urzędzie

w terminie do dnia 19.06.2020 r.

Informacje pod nr tel. 56 475 65 09.

Liczba miejsc ograniczona!

O przystąpieniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (UWAGA!!! w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia osób, które nie korzystały dotychczas z w/wym. Programu).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu (w załączeniu).

Program współfinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF