Informacja dla podatników

19 czerwca 2020 |
Natalia Kociemska
Powiększ zdjęcie

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 69/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dniem 1 lipca 2020 roku uchylone zostanie zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,

które zawieszało na okres trwania wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii prowadzenie czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2020 roku organ podatkowy jakim jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ponownie przystąpi do wysyłania upomnień zawierających wezwanie do wykonania obowiązku uiszczenia opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż otrzymanie upomnienia wiąże się z naliczeniem dodatkowych kosztów w wysokości 11,60 zł.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o uregulowanie zaległych zobowiązań w terminie do dnia 1 lipca 2020 roku, w celu uniknięcia otrzymania upomnienia.

Zobowiązania należy uregulować na podane poniżej numery rachunków bankowych:

  • podatki i opłaty lokalne: 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 38 9496 0008 0000 1720 2000 0121.

Szczegółowe informacje na temat wysokości zaległości można uzyskać pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

  • podatki i opłaty lokalne: 56 475 65 18
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 56 475 65 19.
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF