RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz
Powiększ zdjęcie

W 2020 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 roku życia (w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia) będą mogli składać wnioski  o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca br. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. – drogą tradycyjną.

W obu przypadkach wnioski będą przyjmowane do końca listopada br., jeśli jednak opiekun złoży kompletny wniosek w lipcu lub sierpniu br., świadczenie zostanie wypłacone do końca września br. W przypadku wniosków składanych później, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje na dziecko rozpoczynające rok szkolny, niezależnie od dochodu.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Zgodnie z powyższym, świadczenie „dobry start” nie przysługuje studentom, natomiast przysługuje uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, niezależnie czy odbywa się ono w przedszkolu czy w szkole,

Wnioski o wypłatę świadczenia „dobry start” w Gminie Kowalewo Pomorskie będzie można składać:

  •  od 1 lipca br. drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,

  •  od 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, biuro Nr 1 – biuro Świadczeń Rodzinnych.

    Tel. 56 684 11 30, wew. 39, 40
    kom. 603 536 200

Informacja dotycząca terminów pobierania formularzy wniosków zostanie umieszczona w odrębnym komunikacie.

Wzór wniosku dostępny jest TUTAJ.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.


(zamieszczono: 2020-06-29)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF