Wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody – Gmina Kowalewo Pomorskie rozstrzygnęła konkursy gminne

1 lipca 2020 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W dniu 17 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się podsumowanie konkursów „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", „Piękna Gmina„ oraz „Przywracamy urok naszej gminie".

W spotkaniu udział wzięli laureaci poszczególnych konkursów, natomiast wręczenia nagród i dyplomów dokonali Pan Jacek Żurawski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Pan Jerzy Orłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim oraz Pan Robert Bejgier Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu. Organizatorami ww. konkursów jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim.

Konkurs „Piękna Gmina"

Zgodnie z regulaminami konkursów, rozstrzygnięcie powinno nastąpić na sesji Rady Miejskiej, jednak w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób, w związku ze stanem epidemii w Polsce, postanowiono o odstąpieniu od tej formy rozstrzygnięcia. Poniżej przedstawiamy krótki opis konkursów wraz z listą osób nagrodzonych:
Konkurs „Piękna Gmina"
W 2019 roku odbyła się dwudziesta druga edycja konkursu „Piękna Gmina" na najbardziej zadbaną zagrodę, nieruchomość, osiedle, wieś i obiekt użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Udział w konkursie zadeklarowały: 2 sołectwa, 1 osiedle, 2 obiekty użyteczności publicznej, 6 zagród wiejskich oraz 12 nieruchomości. Z uwagi na zbyt małą ilość zgłoszeń, konkurs w kategorii na najbardziej uporządkowane osiedle i wieś a także obiekt użyteczności publicznej nie został przeprowadzony. Komisja Konkursowa w miesiącu czerwcu i sierpniu 2019 r. dokonała wizji lokalnej połączonej z oceną stanu estetycznego i sanitarnego zgłoszonych do konkursu obiektów.
Na podstawie przyznanej przez Komisję punktacji wyłoniono zwycięzców.
W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł otrzymał:

 • Pan Wiesław Wiewiór z Sierakowa

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł otrzymał:

 • Pan Stanisław Parda z Sierakowa

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł otrzymał:

 • Pan Stanisław Oswald z Sierakowa

Wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 200,00 zł otrzymały:

 • Pani Ewa Motycka ze Srebrnik

oraz

 • Pani Ewa Szefler ze Srebrnik

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł otrzymali:

 • Państwo Violetta i Sławomir Pikul z Wielkiego Rychnowa

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł otrzymała:

 • Pani Anna Jurkiewicz-Gackowska z Elzanowa

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł otrzymała:

 • Pani Ewa Kaznowska z Osiedla Jana Kochanowskiego

Wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 200,00 zł otrzymali:

 • Pani Danuta Maciejewska z Osiedla Jana Kochanowskiego

oraz

 • Pan Jarosław Czapla z Wielkiego Rychnowa

Konkurs „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną"

Na przełomie 2019 i 2020 roku przeprowadzono trzynastą edycję konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", który ma na celu propagowanie kultury i  tradycji świąteczno-noworocznej wśród mieszkańców naszej gminy. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej, w której zgłaszano posesje i zagrody prywatne oraz zbiorowej, czyli obiekty użyteczności publicznej.
W wyznaczonym terminie wpłynęło łącznie 26 zgłoszeń w tym: 21 w kategorii indywidualnej oraz 5 w kategorii zbiorowej.
W dniu 2 stycznia br. Komisja Konkursowa dokonała lustracji terenowej oraz oceny zgłoszonych nieruchomości i obiektów.
Na podstawie przyznanej przez Komisję punktacji wyłoniono zwycięzców.
W kategorii indywidualnej:
I miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 800,00 zł otrzymali:

 • Pan Karol Klejna z Elzanowa
 • Pan Jerzy Lipiński z Wielkiej Łąki

II miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 600,00 zł otrzymali:

 • Pani Małgorzata Sądowska z ul. Odrodzenia
 • Pani Jolanta Kopczyńska z Elzanowa

III miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 400,00 zł otrzymali:

 • Pani Szalkowska Dorota z Bielska
 • Pani Bejgier Aneta z ul. Konwaliowej
 • Pan Mieczysław Żółtowski z Nowego Dworu

Ponadto w kategorii indywidualnej Komisja przyznała 3 wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 200,00 zł, które otrzymali:

 • Pan Syper Marcin z Borówna
 • Pan Kowalski Marian z ul. Mickiewicza
 • Pan Żurawski Zbigniew z Elzanowa

W kategorii zbiorowej :
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł otrzymała:

 • Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymała :

 • Szopka Bożonarodzeniowa przy OSP w Wielkim Rychnowie

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł otrzymało:

 • WDK Piątkowo

Dodatkowo w kategorii zbiorowej Komisja Konkursowa przyznała jedno wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł, które otrzymała:

 • Figurka Matki Bożej w Wielkiej Łące

Konkurs „Przywracamy urok naszej gminie"

W roku 2019 przeprowadzono siedemnastą edycję konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", któremu przyświeca idea przywrócenia estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym.
Łącznie zostały złożone 4 deklaracje udziału w konkursie, natomiast tylko 3 podlegały ocenie końcowej. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem konkursu Komisja Konkursowa przeprowadziła dwie wizje lokalne – pierwszą w miesiącu kwietniu, a drugą w październiku podczas której dokonano oceny wykonania prac.
Na podstawie przyznanej przez Komisję punktacji wyłoniono zwycięzców.

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,00 zł otrzymało:
- Sołectwo Piątkowo - za ustawienie pamiątkowego kamienia wraz z tablicą informacyjną przy WDK, za odmalowanie przystanku autobusowego, za stworzenie ogródka warzywnego oraz nasadzenia iglakami i kwiatami terenu wsi;
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900,00 zł otrzymało:

 • Sołectwo Pruska Łąka - za ustawienie figurki Matki Bożej w parku dworskim;

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł otrzymało:

 • Sołectwo Wielkie Rychnowo - za odnowienie sceny, ustawienie figurki z postacią św. Floriana, oczyszczenie i ukwiecenie terenu wokół WDK;

Serdeczne gratulacje składamy wszystkim uczestnikom konkursów, w tym mieszkańcom poszczególnych sołectw zaangażowanym w realizację zadań konkursowych. Dzięki takim inicjatywom nasza gmina staje się bardziej atrakcyjna, a uczestnicy mają okazję do wspólnej integracji.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa konkursy „Piękna Gmina" oraz „Przywracamy urok naszej gminie" w roku 2020 nie zostaną przeprowadzone.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Laureaci Konkursu „Piękna Gmina” kat. zagroda wiejska

  Laureaci Konkursu „Piękna Gmina” kat. zagroda wiejska

 • Powiększ zdjęcie Laureaci Konkursu „Piękna Gmina” kat. nieruchomość

  Laureaci Konkursu „Piękna Gmina” kat. nieruchomość

 • Powiększ zdjęcie Laureaci Konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” kat. indywidualna

  Laureaci Konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” kat. indywidualna

 • Powiększ zdjęcie Laureaci Konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” kat. zbiorowa

  Laureaci Konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną” kat. zbiorowa

 • Powiększ zdjęcie Laureaci Konkursu „Przywracamy urok naszej gminie”

  Laureaci Konkursu „Przywracamy urok naszej gminie”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF