Ogłoszono drugi stopień alarmowy – BRAVO-CRP

10 lipca 2020 |
Paulina Wilamowska
Powiększ zdjęcie

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019, poz. 796) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Zarządzenie Nr 94 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

Od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju wprowadzono drugi z czterostopniowej skali stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP ).

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych zakłada, że w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

1) pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP);
2) drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP);
3) trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP);
4) czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP).

Wprowadzony stopień BRAVO-CRP ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego organy administracji publicznej są zobligowane do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludności. Muszą na bieżąco przekazywać informacje odpowiednim służbom w przypadku znalezienia podejrzanych pakunków, samochodów, czy o podejrzanie zachowujących się osobach.

Organy administracji są też zobligowane, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych i dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Wprowadzenie stopni alarmowych oznacza, że administracja publiczna wykonywać będzie szereg zadań na rzecz ochrony ludności, infrastruktury, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa urzędów, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, gdyż wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP, dotyczy między innymi właśnie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej urzędów.

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, np. pozostawione w miejscach publicznych paczki itp. pod numer alarmowy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu 997, 112 lub do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim tel. (56) 475 65 03 lub (56) 684 10 24.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF