Program „MOJA WODA”

10 lipca 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz
Powiększ zdjęcie

Program „Moja Woda" realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny będzie mogła otrzymać dotację.

Maksymalna kwota dotacji wynosi do 5 tys.zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020r.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.torun.pl (nie dotyczy osób fizycznych posiadających już konto na Portalu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można zalogować się i korzystać z portalu.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić (w programie Acrobat Reader DC) aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI). Po wypełnieniu formularza wniosku, należy sprawdzić poprawność wpisanych danych oraz przeprowadzić weryfikację formularza.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF"– dostępnej na Portalu Beneficjenta,
 4. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do:
  1. wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenia go podpisem oraz dostarczenia
   w postaci papierowej wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 w godzinach jego pracy tj. 7:00-15:00, lub
  2. przesłania wniosku wraz z załącznikami (skany z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW
   w Toruniu na wyznaczoną skrzynkę podawczą e-puap podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" oraz więcej szczegółów na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu https://wfosigw.torun.pl/strona-393-moja_woda.html

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF