Planowane nabory wniosków o powierzenie grantu

13 lipca 2020 |
Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy"
Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020r.
planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu
w ramach następujących zakresów:

TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
c) kluby młodzieżowe,
f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.\

Projekty objęte grantem, wybrane do dofinansowania, będą realizowane w ramach Projektu grantowego pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy", RPO WK-P 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekty objęte grantem dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w w/w zakresach zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD:
56 682 03 53, biuro@lgddolinadrwecy.org.pl
.

Pozdrawiam
Sadowska Katarzyna
LGD „Dolina Drwęcy”

 


  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF