Wsparcie dla organizacji pozarządowych

13 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Istnieje możliwość uzyskania pożyczek dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568, zmiana Dz. U z 2020 r. poz. 1086).

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w związku z ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu naborem wniosków.

O pożyczkę może się ubiegać organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; (Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku) a ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Z poważaniem

Monika Ciechanowska
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
tel. 566835380 wew. 111

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF