Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

13 lipca 2020 |
Paulina Wiśniewska
Powiększ zdjęcie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 lipca br. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 3.069,32m" za kwotę 1.526.397,81 zł brutto.

W ramach robót planowane jest ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach gminnych wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką. Termin wykonania zadania został ustalony do 31 października br.

Ponadto przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF