Spotkanie z włodarzami

15 lipca 2020 |
Malgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 9 lipca 2020 r. w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Prezesa Magdaleny Gadomskiej i Wiceprezesa Marty Iwan – Łęgowskiej Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy" z przedstawicielami władz gminnych z powiatu golubsko – dobrzyńskiego.

Podczas spotkania pani Prezes poinformowała o możliwości składania wniosków, o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

  • na utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, wnioski można składać w terminie od 17.08.2020r. do 31.08.2020 r.
  • na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, wnioski można składać w terminie od 17.08.2020r. do 31.08.2020 r.

Zachęciła do wspierania działań w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, na które ogłoszony zostanie w przyszłym roku nabór o dofinansowanie.

Dzięki konkursom ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w ramach, których można było ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej Gmina Kowalewo Pomorskie w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskała dofinansowanie na Rewitalizację centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, Rewitalizację centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Marianach.

Korzystając z okazji Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oprowadził gości po nowym obiekcie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskiem oraz wręczył pamiątkowe albumy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF