Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

4 sierpnia 2020 |
Iwona Arciszewska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego ponownie informuje, iż ma przyznane środki finansowe w wys. 19.392 zł.

W związku z powyższym tut. Ośrodek poszukuje osoby chętne do pracy w ramach Programu - świadczenie opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa" jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kwalifikacje osób świadczących pomoc w ramach opieki wytchnieniowej:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka,
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainterowanych z prośbą o zgłaszanie się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. ul. Św. Mikołaja 5, kontakt : sekretariat: (56) 684-11-30, (56) 47-56-543, (56 ) 47-56-544, kom. 601-839-676, e-mail: mgops@interia.pl

Osoba odpowiedzialna - pracownik socjalny: Magdalena Gręźlikowska

tel. 605-613-274

KIEROWNIK MGOPS
Zyta Szymańska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF