Informacja o złożonych wnioskach

18 sierpnia 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Informuję, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego zamieszczono informację:

„W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2020 r. konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 (nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu rozpoczął się w dniu 01.06.2020 r. i trwał do 10.07.2020 r.), wpłynęło 60 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 40 204 617,99 zł."

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 14 262 596,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR)
Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:
Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) - 13 262 596,00 zł
Schemat 2: Budynki użyteczności publicznej w zasobach spółek samorządowych województwa - 1 000 000,00 zł

źródło: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=453

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF