XXI Sesja Rady Miejskiej W Kowalewie Pomorskim

25 sierpnia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Podczas XXI Sesji w dniu 20 sierpnia bieżącego roku radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwały w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
 3. majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 5. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych,
 6. rozpatrzenia wniosku,
 7. rozpatrzenia wniosku,
 8. rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r.;
 9. rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,
 10. ustalenia diet dla radnych.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – przekazał między innymi informacje dotyczące bieżących spraw. Poinformował o spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem w sprawie realizacji budowy obwodnicy w Kowalewie Pomorskim, podczas którego omówiono rozpoczęcie i etapy budowy. W wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej, komisja konkursowa wyłoniła kandydata: Panią Danutę Drożdżę na to stanowisko. Poinformował również o spotkaniu z Przedstawicielem Regionalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego p. Konstantym Dombrowiczem, które dotyczyło projektowanych szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren naszej Gminy. Nastąpi również realizacja inwestycji związanych z usprawnieniem komunikacji przy drodze powiatowej znajdującej się przy firmie CONKRET. Burmistrz zasygnalizował także zmienioną formułę Dożynek z uwagi na trwającą nadal w kraju pandemie koronawirusa. W dniu 29 sierpnia 2020 r.; o godzinie 13:00 w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna za zbiory. W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem nie będzie tradycyjnych wystaw, konkursów oraz części rozrywkowo-artystycznej jak to miało miejsce w latach poprzednich. Burmistrz przekazał informacje o podejmowanych działaniach przez Dyrektorów Szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie w związku z rozpoczęciem Roku Szkolnego. Dodał, że trwają prace geologiczne i geotechniczne związane z badaniem podłoża budynku Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF