Przypomnienie sprawozdania OPP za 2019 rok

9 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ponownie przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za CAŁY 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Termin na zamieszczenie sprawozdań za 2019 rok upływa 15 października 2020 roku (Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przedłużył ustawowy termin 15 lipca o 3 miesiące z powodu epidemii COVID-19).

Jeśli rok obrotowy organizacji pożytku publicznego jest inny niż rok kalendarzowy, organizacja zamieszcza sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku.

Nie ma znaczenia, czy organizacja w 2019 roku otrzymała środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie, gdyż obowiązek sprawozdawczy dotyczy każdej organizacji pożytku publicznego, która w danym roku sprawozdawczym posiadała status organizacji pożytku publicznego.

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego oraz instrukcja zamieszczania sprawozdań za 2019 rok znajdują się na stronie www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp. Aby się zalogować, prosimy kliknąć na czerwony prostokąt zamieszczanie sprawozdań, wpisać 10-cyfrowy nr KRS organizacji i hasło. Jeśli nie pamiętają Państwo hasła, prosimy kliknąć na odnośnik zmiana hasła.

W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej organizacji prosimy o jego aktualizację w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego (po zalogowaniu się do bazy proszę wejść w Profil – Dane podstawowe – zakładka Inne dane), gdyż czasami wysyłamy do organizacji pożytku publicznego ważne informacje, np. przypomnienia o terminie zamieszczenia sprawozdań w bazie czy potwierdzenie zamieszczenia sprawozdań w bazie.

Prosimy o zamieszczenie sprawozdań w ww. terminach, gdyż ich niedotrzymanie spowoduje, że organizacja nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.

Z uwagi na to, że wysyłka tej wiadomości do wszystkich organizacji zajmuje nam kilka dni, może się zdarzyć, że organizacja otrzyma tę informację po opublikowaniu sprawozdań za 2019 rok w bazie. Prosimy wówczas o zignorowanie tego komunikatu i o sprawdzenie, czy faktycznie sprawozdania są zamieszczone w bazie – na adres poczty elektronicznej organizacji zapisany w bazie powinna przyjść automatyczna wiadomość z potwierdzeniem zamieszczenia sprawozdań, a po wysłaniu sprawozdań w bazie status formularzy zmienia się z poprawnego na wysłany do NIW.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF