Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Lipienica

9 września 2020 |
Katarzyna Jankowska
Powiększ zdjęcie

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lipienica podczas, którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 16.951,23 zł. Z tej kwoty największą cześć środków mieszkańcy przeznaczyli na utrzymanie dróg w sołectwie.

Środki zostały zabezpieczone również na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa, utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej.
Jak co roku na pomoc finansową mogła liczyć też jednostka OSP w Lipienicy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF