„Sprzątanie Świata 2020” - Apel do społeczeństwa

10 września 2020 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Informuję, że w dniach 18-19 września br. miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpi do akcji „Sprzątanie Świata – Polska". Bieżąca kampania prowadzona jest pod hasłem "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję".

Celem tegorocznej akcji jest podjęcie działań, dzięki którym szczególną uwagę poświęcimy plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki... to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.

Znikoma też wydaje się wiedza na temat tego odpadu, ponieważ nie chodzi o pozbycie się tego jakże cennego surowca, ale o jego prawidłowy recykling. W tym miejscu pojawia się temat prawidłowej segregacji plastiku.

Każdego roku akcja „Sprzątanie Świata - Polska" angażuje i integruje społeczności lokalne. Również w tym roku celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsce, w którym razem żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami. W związku z powyższym, jak co roku akcja ukierunkowana będzie na sprzątanie okolicznych lasów, parków oraz terenów położonych przy zbiornikach wodnych. Ponadto będziemy porządkować rowy i pobocza dróg, przystanki autobusowe i dworce kolejowe oraz tereny rzadko uczęszczane.

Dlatego też, tak jak od lat, pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału w porządkowaniu naszego miasta i gminy. Liczę na zaangażowanie nie tylko uczniów placówek oświatowych, ale także ich rodziców i opiekunów. To przecież od nas dorosłych, młode pokolenie uczy się pozytywnych zachowań, które później powielane są w dorosłym życiu.

Na terenie miasta akcją kierował będzie Sztab Koordynacyjny, mający swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konopnickiej 13, pokój nr 29, tel. (56) 684-10-24 wew. 529 lub (56) 475-65-29. Na terenach wiejskich koordynatorami będą Rady Sołeckie.

Dla uczestników zabezpieczone zostaną rękawice ochronne i worki foliowe na odpady. Transport nieczystości na składowisko zapewni miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do Sztabu Koordynacyjnego w terminie do dnia 15 września br. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00).

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

Plakat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF