Zebranie w sołectwie Kiełpiny

11 września 2020 |
Anna Panak
Powiększ zdjęcie

W dniu 7 września bieżącego roku mieszkańcy sołectwa Kiełpiny dokonali podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. W przyszłym roku do dyspozycji sołectwa przypadła kwota 22.195,81 zł. Zebrani mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu ww. funduszu na utrzymanie dróg i chodnika oraz obiektu remizo-świetlicy wraz z terenami zielonymi i integrację.

Podczas odbytego zebrania zdecydowano również o przeniesieniu niewydatkowanych środków tegorocznego budżetu na zakup nowych krzeseł do remizo-świetlicy w Kiełpinach. W zebraniu uczestniczył Pan Burmistrz Jacek Żurawski, który w swoim wystąpieniu pokrótce omówił bieżące wydarzenia w gminie i sołectwie.

Frekwencja na zebraniu wyniosła 8,89 %.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF