Wybory sołtysa w Sołectwie Napole

25 września 2020 |
Anna Osmańska
Powiększ zdjęcie

W dniu 18 września 2020 r. w sołectwie Napole odbyły się wybory Sołtysa oraz został podzielony budżet sołecki na 2021 rok. W zebraniu udział wzięło 39 osób, spośród 220 uprawnionych do głosowania co stanowiło 17,73 %. W głosowaniu tajnym, jednogłośnie mieszkańcy wybrali na sołtysa Pana Wojciecha Nadwornego.

Pan Burmistrz Jacek Żurawski i Rada Sołecka podziękowali ustępującej Pani Sołtys Teresie Łukiewskiej za dobrą współpracę i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz sołectwa.

W trakcie zebrania dokonano również podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 22 851,38 zł. Największą cześć środków mieszkańcy przeznaczyli na utrzymanie dróg i chodnika.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, zabierając głos, przedstawił bieżące informacje oraz najważniejszych działania podejmowane przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF