Informacja na temat obsługi interesantów MGOPS w Kowalewie Pomorskim

22 października 2020 |
Agnieszka Januszko
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo, z uwagi na występującą w Polsce pandemię koronawirusa Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników MGOPS obsługa nadal jest realizowana z zachowaniem określonych zasad tj.:

- konieczności zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku tut. Ośrodka (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych po lewej stronie);
- zachowania 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami;
- w jednym biurze może przebywać tylko jeden interesant, obsługa będzie prowadzona pojedynczo.
Zakaz wstępu do budynku tut. Ośrodka mają osoby przebywające na kwarantannie.
W okresie odbywania kwarantanny należy się bezwzględnie stosować do poniższych zasad:
• nie można opuszczać domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
• w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
• w przypadku występowania objawów choroby (utrata węchu lub smaku, złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu.
W przypadku osób przebywających na kwarantannie, pracownicy tut. Ośrodka są gotowi przyjść z pomocą w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych na indywidualną prośbę telefoniczną osoby zainteresowanej.

Równocześnie zachęcamy do korzystania z innych form komunikacji
z Ośrodkiem bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami:
- skrzynka podawcza, do której interesanci będą mogli osobiście składać dokumenty;
- poczta tradycyjna;
- platforma e-PUAP przy użyciu profilu zaufanego;
- poczta elektroniczna: e-mail: mgops@interia.pl
- oraz telefonicznie:
Sekretariat: 56 684 11 30, 56 47 56 543, 56 47 56 544, kom. 601 839 676
Pracownicy socjalni: 605 613 274, 785 649 393
Świadczenia rodzinne, 500+, fundusz alimentacyjny: 603 536 200

Kierownik MGOPS w Kowalewie Pomorskim

/-/ Zyta Szymańska

(zamieszczono: 2020-10-02)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF