Sołectwo Bielsk podzieliło fundusz sołecki

5 października 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W sołectwie Bielsk w dniu 24 września odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza p. Ilona Rybicka oraz Radna Rady Miejskiej p. Halina Dąbrowska.

Zastępca Burmistrza p. Ilona Rybicka poinformowała m.in. o odbytym w dniu 18 września spotkaniu mieszkańców Bielska oraz Chełmonia w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy. Zgodnie z dokumentacją projektową, chodnik realizowany będzie w ciągu pasa drogowego. Zawarte porozumienie z Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim oraz Gminą Kowalewo Pomorskie określa warunki realizacja zadania w terminie do 31 grudnia 2021 r., źródłem finansowania projektu będą środki stron w podziale na 50% Gmina i 50% Powiat. Jeszcze w 2020 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Ponadto poruszyła tematy dotyczące obwodnicy, programu Kolej+, Centralnego Poru Komunikacyjnego oraz inwestycji drogowych odbywających się na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy sprawnie podzielili kwotę 26 tys. zł budżetu sołectwa zaplanowaną na rok 2021. Największą sumę zabezpieczono na utrzymanie dróg, świetlicy wiejskiej oraz spotkania integracyjne mieszkańców.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF