Obowiązek deratyzacji

8 października 2020 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że z zapisów §15.1 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wynika obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy.

Deratyzację należy przeprowadzać minimum dwukrotnie w ciągu roku – wiosną i jesienią. W okresie jesiennym obowiązujący jest termin od 10 do 15 października.

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości w przypadku kontroli, winni udokumentować przeprowadzoną deratyzację poprzez okazanie rachunków za zakup środków lub wykonanie deratyzacji przez podmioty gospodarcze świadczące tego rodzaju usługi.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi obowiązek przeprowadzenia deratyzacji właściciele realizują w zależności od potrzeb.

Z uwagi na fakt pojawiania się coraz większej ilości gryzoni, prosimy wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości o podjęcie stosownych kroków zmierzających do ich likwidacji. Tylko zintegrowane działania mogą przynieść rezultaty i zmniejszenie populacji szczurów oraz myszy. Ważnym elementem w walce z gryzoniami jest także utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego w miejscach składowania odpadów oraz ich systematyczny wywóz. Ponadto, należy pamiętać, że szczury stanowią duże zagrożenie dla zdrowia człowieka ze względu na przenoszone pasożyty i zarazki.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF