Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”

19 października 2020 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Corocznie od lat organizowana kampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Dodatkowo, każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne.

Tegoroczna akcja, która odbyła się w dniach 18-19 września br., pod hasłem przewodnim "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" zakończyła się tradycyjnie pełnym sukcesem.  W kampanię zaangażowani byli uczniowie ze szkół podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie, młodzież z  Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy, ponadto Świetlica Socjoterapeutyczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej. W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyli również członkowie niektórych KGW, Rady Sołeckie i mieszkańcy 9 sołectw, w tym: Elzanowo, Mlewo, Nowy Dwór, Piątkowo, Pruska Łąka, Wielkie Rychnowo, Bielsk, Chełmoniec, Wielka Łąka oraz Osiedle Jana Kochanowskiego. Po godzinach pracy do akcji przyłączyli się również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego oraz Stowarzyszenie Działamy Razem.

W związku z tym, w dniach 18-19 września tradycyjnie uporządkowano tereny wokół swoich budynków, przyległych ulic, ogródków działkowych, osiedla znajdujące się w obrębie miasta, parki, zieleńce, dworce kolejowe oraz przystanki autobusowe. Natomiast mieszkańcy sołectw zbierali odpady z rowów i  poboczy dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków autobusowych, boisk i placów zabaw na terenie sołectw.

W ramach kampanii, dzieci ze Szkół mogły uczestniczyć w programach edukacyjnych, zabawach, zajęciach ekologicznych, konkursach o tematyce ekologicznej, pogadankach na temat przeprowadzonej akcji, happeningach i piknikach. Podobnie jak w latach ubiegłych, za organizację i przebieg akcji odpowiedzialny był Sztab Koordynacyjny, którego zadaniem było rozpropagowanie kampanii, nadzór nad jej sprawnym przebiegiem oraz podsumowanie wyników.

Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięło 825 osób, a ilość odpadów zmieszanych, które wywieziono z terenu naszej gminy wyniosła 560 kg. Wywóz i utylizację nieczystości zebranych podczas kampanii zapewnił miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do prowadzonej w tym roku akcji „Sprzątanie Świata – Polska" i wspólnie porządkowali tereny miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, kształtujemy prawidłowe postawy ekologiczne społeczeństwa, promujemy czystość i porządek oraz wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF