Raport z konsultacji społecznych - „Planowanie z mieszkańcami"

28 października 2020 |
Monika Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W związku z przestąpieniem przez Gminę Kowalewo Pomorskie do projektu „Planowanie z mieszkańcami" Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowalewo Pomorskie.

Informację o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej gminy oraz w prasie lokalnej. Konsultacje były prowadzone do 30 września 2020r., a ich celem było zebranie od interesariuszy opinii, propozycji oraz uwag odnośnie:

  • kierunków rozwoju Gminy wraz ze wskazaniem lokalizacji,
  • oczekiwań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
  • miejsc dla których należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypełnione ankiety można było dostarczyć:

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie- Sekretariat,
  • poprzez złożenie w skrzynce podawczej, która znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13,
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@kowalewopomorskie.pl,
  • drogą elektroniczną wypełniając formularz elektroniczny.

Materiały tj. obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, a także ankiety przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej gminy (www.kowalewopomorskie.pl) w zakładce Konsultacje społeczne, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie jednostek podległych. Ankiety zostały przekazywane mieszkańcom podczas zebrań sołeckich.
Wpłynęły łącznie 92 ankiety. Poniżej zamieszczamy zestawienie złożonych ankiet.

Koordynator projektu
M.Lewandowska

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF