Projekt pt. "Samotności mówię NIE” – dotyczy Funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

30 października 2020 |
Zyta Szymańska
Powiększ zdjęcie

Projekt pt. "Samotności mówię NIE" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator projektu: Gmina Kowalewo Pomorskie / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pomorskim.

Wartość całkowita projektu: 242 880,86zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego:
218 592,77zł

Cel główny projektu: Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla 20 osób zamieszkałych na trenie miasta Kowalewo Pomorskie.

Grupa docelowa projektu: Dorosłe, niesamodzielne  osoby zamieszkałe na terenie miasta
i gminy Kowalewo Pomorskie, które ze względu na stan zdrowia  lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wsparcie grupy docelowej będzie realizowane w okresie od 01.01.2021r. do 31.08.2021r.

Działania w ramach projektu: realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno –usprawniających, wspomagających przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Zapewnienie dowozu uczestników, specjalistycznego wsparcia oraz wyżywienia w trakcie pobytu. Udział w projekcie jest bezpłatny.


Zyta Szymańska
Kierownik MGOPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF