Nabór do Dziennego Domu Pobytu przy ul. Plac Wolności 1a w Kowalewie Pomorskim

29 października 2020 |
Zyta Szymańska
Powiększ zdjęcie

Projekt pt. "Samotności mówię NIE" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Kowalewo Pomorskie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Kowalewie Pomorskim

OGŁASZA NABÓR
Do Dziennego Domu Pobytu przy ul. Plac Wolności 1a w Kowalewie Pomorskim.
Działalność Dziennego Domu Pobytu ma na celu zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizację osób niesamodzielnych.
ZAPRASZAMY

Osoby dorosłe:

 • zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie;
 • które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki.

ZAPEWNIAMY

 • dwa posiłki dziennie;
 • transport;
 • wsparcie psychologiczne;
 • zajęcia rehabilitacyjne;
 • zajęcia z zakresu terapii zajęciowej;
 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych.

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu: Styczeń 2021r.
Gmina Kowalewo Pomorskie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pom. zastrzega sobie, że ze względu na wprowadzony stan epidemii w Polsce i możliwość wprowadzenia dodatkowych obostrzeń mających zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, data rozpoczęcia funkcjonowania DDP w Kowalewie Pom. może ulec zmianie.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT

 • Telefoniczny pod nr. telefonu: 56 684 11 30 wew. 38, tel. komórkowy 605 613 274

Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać od 09.11.2020r.

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
 • w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
 • ze strony internetowej: www.kowalewopomorskie.pl

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA
od 16 listopada 2020r. do 30 listopada 2020r.
Ilość miejsc ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 30.11.2020r.

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, bądź w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim;
 • w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
 • drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
 • drogą mailową na adres: mgops@interia.pl.

Dla Dokumentacji Rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina ) do MGOPS w Kowalewie Pomorskim.

Istnieje możliwość pomocy przy wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników socjalnych. Jednakże ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pomoc ta będzie możliwa poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, bądź bezpośrednią przy zastosowaniu środków ostrożności.

Zyta Szymańska
Kierownik MGOPS

 

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF