XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

2 listopada 2020 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 29 października bieżącego roku odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej. Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii i z uwagi na rosnącą liczbę osób zakażonych wirusem COVID-19 Sesje Rady Miejskiej nadal odbywają się bez udziału gości zaproszonych.

Po realizacji punktów dotyczących spraw regulaminowych oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych Rada przystąpiła do części roboczej, podczas której jednogłośnie podjęła dziewięć uchwał:

 1. Uchwała Nr XXIII/185/20 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny-Ostrowite".
 2. Uchwała Nr XXIII/186/20 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625".
 3. Uchwała Nr XXIII/187/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035.
 4. Uchwała Nr XXIII/188/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 5. Uchwała Nr XXIII/189/20 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Uchwała Nr XXIII/190/20 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 7. Uchwała Nr XXIII/191/20 w sprawie ustalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
 8. Uchwała Nr XXIII/192/20 w sprawie ustalenia statutu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim.
 9. Uchwała Nr XXIII/193/20 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ponadto Burmistrz Miasta Jacek Żurawski przekazał informacje dotyczące spraw bieżących między innymi: wykonania uchwał podjętych podczas XXII Sesji RM w dniu 25.09.2020 r., przeprowadzonego w dniu 24 października br. ozonowania i zamgławiania budynku Przedszkola Publicznego i Urzędu Miejskiego oraz terenu wokół, przeprowadzenia zaplanowanej dezynfekcji oraz zamgławiania wszystkich miejsc publicznych miasta i terenów wiejskich. Burmistrz przekazał również informacje dotyczące zawieszenia działalności placówek oświatowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zwrócił się z apelem o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim do niezbędnego minimum z uwagi na rosnącą liczbę osób zakażonych wirusem COVID-19.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji i dokonaniu zanonimizowania danych osobowych cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF