X PRZEDSZKOLNY EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat – Czysta woda, łąka i las”

20 listopada 2020 |
Dorota Jurkiewicz
Powiększ zdjęcie

Edukacja ekologiczna zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych w naszym przedszkolu. Jedną z okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej było zorganizowanie X Przedszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego, który w tym roku nosił tytuł: „Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat – Czysta woda, łąka i las".

Wzięły w nim udział dzieci: z oddziałów zerowych ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa, Pluskowęs, Mlewa, a także z Niepublicznego Przedszkola Entliczek-Pentliczek w Kowalewie Pomorskim oraz z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Celem konkursu było kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych, a w szczególności dbałość o piękno ekosystemów: wody, łąki i lasu oraz zachowanie walorów przyrodniczych przyszłym pokoleniom.

Prace oceniało jury w składzie: Barbara Niewidział – Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pomorskim, Joanna Piasecka – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz Magdalena Studnicka – nauczyciel Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Wszystkie prace konkursowe były starannie wykonane i prezentowały wysoką wartość artystyczną. Komisja po długich rozważaniach wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce - Jagoda Baranowska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, opiekun Dorota Jurkiewicz.

II miejsce  - Franciszek Midura - Szkoła Podstawowa w Mlewie,  opiekun Agnieszka Wojciechowska.

III miejsce - Antonina Wąsewicz - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, opiekun Justyna Rutkowska.

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Filip Kwiatkowski - Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach, op.Olga Cieplińska.
 2. Bartosz Wadych - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskie, op. Karolina Gręźlikowska.
 3. Zofia Terpiłowska – Niepubliczne Przedszkole Entliczek-Pentliczek w Kowalewie Pomorskim op. Kinga Kowalska, Beata Borzęcka.
 4. Alan Rygielski - Szkoła Podstawowa w Mlewie, op. Ewa Żuławska.
 5. Marcin Liwak - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, op. Iwona Kuchnicka.
 6. Bartosz Stankiewicz - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, op. Renata Sulska, Monika Taborek.
 7. Lena Jasieniecka - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, op. Maria Lipka, Małgorzata Seifert-Kamper.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 12 listopada 2020 r. Laureaci, osoby wyróżnione oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Jury osobiście dokonało wręczenia nagród uczestnikom konkursu z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, pozostali uczestnicy proszeni są o odbiór nagród w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim. Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

Składamy gorące podziękowanie sponsorowi nagród dla wszystkich uczestników konkursu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF