„Rewitalizacja obiektu na terenie Miasta Kowalewo-Pomorskie – na dzienny dom pobytu”

25 listopada 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu". Projekt jest zgodny z Osią Priorytetową 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1.692342,78 zł oraz 188.038,09 z budżetu państwa.

Projekt przyczyni się do niwelacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych.

Realizacja projektu ma na celu:

 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych,
 • rozwijanie i utrzymanie ich zainteresowań,
 • aktywizację społeczną i integrację poprzez kulturę.

W ramach inwestycji przebudowano obiekt dawnej stajni i wozowni przy ulicy Plac Wolności 1 w Kowalewie Pomorskim, na cele dziennego domu pobytu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W budynku znajduje się: kuchnia, sala spotkań, szatnia, sala komputerowa, pomieszczenie edukacyjne, węzeł sanitarny wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych, sala rehabilitacji, kotłownia gazowa, pomieszczenie terapii indywidualnej. Sekretariat, węzeł sanitarny.

Ponadto, przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w terminie do 30 listopada 2020 r. prowadzona jest rekrutacja uczestników do projektu „Samotności mówię – NIE", który będzie realizowany na Dziennym Domu Pobytu. Więcej informacji pod linkiem:

http://www.kowalewopomorskie.pl/art,2235,nabor-do-dziennego-domu-pobytu-przy-ul-plac-wolnosci-1a-w-kowalewie-pomorskim

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF