Realizacja projektów grantowych – aktywizacja społeczna

25 listopada 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W okresie od sierpnia do października 2020 r. realizowany był pierwszy etap wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Drwęcy" na lata 2014-2020.

Rekrutacja uczestników odbyła się w okresie czerwiec – lipiec 2020 r., w ramach której zrekrutowano łącznie 45 uczestników projektów:

 • Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości" - 10 osób,
 • Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy" – 8 osób,
 • Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" – 17 osób,
 • „Start – UP. Pierwszy krok dla własnego biznesu" – 10 osób.

Uczestnikami projektów były przede wszystkim osoby z obszarów objętych rewitalizacją z gminy Kowalewo Pomorskie tj. z miejscowości Piątkowo, Chełmoniec, Srebrniki i Mariany.

Pierwszy etap projektu - aktywizacja społeczna - obejmował „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności personalne", „Trening budowania samooceny, asertywności i kreatywności", zajęcia z trenerem prowadzącym coaching, wizytę studyjną, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym oraz warsztaty rękodzielnicze.

W ramach warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności personalne oraz treningu budowania samooceny, asertywności i kreatywności, uczestników zapoznano z podstawowymi informacjami o asertywność, komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji, radzenie sobie ze stresem oraz motywacji, prowadzone były zajęcia teoretyczne i warsztatowe.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach rękodzielniczo – artystycznych, podczas których wykonywali ozdoby techniką decoupage.

W dniu 19 września 2020 r. odbył się wyjazd studyjny dla uczestników projektów grantowych do Płonnego i Szafarni. Uczestnicy poznali wiadomości ogólne z zakresu tworzenia wiosek tematycznych i innych podmiotów ekonomii społecznej, mogli zwiedzić Ośrodek Chopinowski, a w miejscowość Płonne - zabytkowy kościół z 1402 r., modrzewiową górę, na której Maria Dąbrowska pisała książkę „Noce i dnie". Każdy zainteresowany mógł wziąć udział w warsztatach praktycznych ozdabiania kapeluszy motywami roślinnymi i gotowe zabrać ze sobą, jako pamiątkę z wioski. Na zakończenie wyjazdu gospodarze przygotowali scenkę z książki Marii Dąbrowskiej. Podczas pobytu w wiosce można było doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery „Nocy i dni".

Dla każdego uczestnika projektu doradca zawodowy opracował Indywidualny plan działania, który uwzględniał m.in. predyspozycje i potrzeby uczestników w dalszym etapie projektu jakim będzie aktywizacja zawodowa.

W ramach aktywizacji zawodowej odbędą się kursy zawodowe: konserwator terenów zielonych, pracownik gospodarczy, kurs zawodowy wizażu i stylizacji paznokci, kurs kulinarny. Planowany termin realizacji kursów zawodowych to listopad 2020 – styczeń 2021 r. Ze względu na wprowadzenie obostrzeń mających zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, data realizacji może ulec zmianie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF