Podsumowanie "Długofalowego Programu rozwoju oświaty..." za rok szkolny 2019/2020

1 grudnia 2020 |
Monika Kozińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 27 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wręczył stypendia dla uczniów i nagrody dla nauczycieli, przyznane w ramach „Długofalowego Programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie". 

Tegoroczna uroczystość, ze względu na panującą pandemię Covid-19, przebiegała z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

Obecnie możliwość otrzymania jednorazowych stypendiów dla uczniów reguluje uchwała nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie", natomiast kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za wysokie osiągnięcia uczniów określa uchwała nr XXI/205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn. zm.

O stypendium wnioskuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza dany uczeń. Uczniowie mogą otrzymać stypendium za:

 • czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty,

 • osiągnięcie medalowego miejsca w mistrzostwach województwa i zawodach objętych kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego,

 • zajęcie I, II lub III miejsca w wojewódzkim konkursie „Liga zadaniowa”,

 • zajęcie I miejsca w gminnym konkursie „Matematyk na medal” lub „Król ortografii”.

Również na wniosek dyrektora przyznawane są nagrody dla nauczycieli, za osiągnięcia uczniów prowadzonych przez danego nauczyciela.

Od kilku lat dyplomami honorowani są również nauczyciele i uczniowie, na wniosek dyrektora szkoły, którzy nie kwalifikują się do założeń „Długofalowego Programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie", a zdobywają osiągnięcia na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Gmina Kowalewo Pomorskie jest nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki z budżetu na wyróżnienie laureatów konkursów i ich nauczycieli. W „Długofalowym Programie rozwoju oświaty..." w ciągu 24 lat uhonorowano finansowo i dyplomami 305 nauczycieli i 573 uczniów na łączną kwotę prawie 257 tys. zł.

Wyróżnionych w roku szkolnym 2019/2020 zostało 8 nauczycieli i 12 uczniów. Otrzymali oni proporcjonalnie do osiągnięć jednorazowe stypendia, nagrody bądź dyplomy.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

 • 2 nauczycieli otrzymało nagrodę,
 • 2 uczniów uhonorowano jednorazowymi stypendiami za następujące osiągnięcia:
  • laureat konkursu przedmiotowe z chemii i fizyki,
  • laureat konkursu przedmiotowego z fizyki.

 Ponadto Burmistrz Miasta, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, wyróżnił dyplomem 4 nauczycieli, a 6 uczniów uhonorował dyplomem i nagrodą rzeczową za następujące osiągnięcia: tytuł laureata w diecezjalnym konkursie biblijnym „Czytam Pismo Święte" z zakresu Ewangelii wg św. Jana, tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z matematyki, tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z biologii, I, II i III nagroda w XIV wojewódzkim konkursie plastycznym „Odzyskana Niepodległość Zobowiązuje Nas...".

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie:

 • 1 uczennicę uhonorowano jednorazowym stypendium za zdobycie II miejsca w konkursie Liga zadaniowa.

Ponadto Burmistrz Miasta, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, wyróżnił dyplomem 1 nauczyciela, a 1 ucznia uhonorował dyplomem i nagrodą rzeczową za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego z matematyki.

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące:

Burmistrz Miasta, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące, wyróżnił dyplomem 1 nauczyciela, a 2 uczniów uhonorował dyplomem i nagrodą rzeczową za następujące osiągnięcia: I i II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Postać Świętego Mikołaja w kosmosie".

Wszystkim stypendystom i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, a pedagogom dziękujemy za zaangażowanie, wysiłek włożony w proces edukacyjny oraz poczucia odpowiedzialności za wychowanie kolejnego pokolenia mieszkańców naszej gminy.

 

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF