UKS ORLIK po raz kolejny uczestniczył w programie ,,Klub” 2020

14 grudnia 2020 |
Jolanta Zarembska
Powiększ zdjęcie

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik " po raz kolejny uczestniczył w programie ,,Klub" ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem głównym programu było: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, klubu i gminy, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego na terenie gminy, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nim, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Ten rok ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju był szczególny, ale mimo wszystko, aby spełnić powyższe cele, trenerzy i instruktorzy UKS ,,Orlik" prowadzili zajęcia sportowe. W zorganizowanych zajęciach wzięło udział 65 uczestników. Zajęcia odbywały się regularnie od września do końca listopada w trzech sekcjach: piłki ręcznej, piłki nożnej i szachów. Ponadto w okresie wakacyjnym dziewczęta z sekcji piłki ręcznej przygotowywały się do sezonu, biorąc udział w treningach organizowanych przez trenerów . Dzieci z sekcji szachowej w lipcu przygotowywały się i wzięły udział w XXVII Turnieju Szachowym w Kowalewie Pomorskim oraz brały udział w Turnieju Szachowym w Mikoszewie. Pływacy podczas wakacji korzystali z zajęć na naszej pływalni. Dla sprawdzenia i podwyższenia poziomu sportowego zawodnicy brali udział w różnego rodzaju turniejach o szczeblu regionalnym i ogólnopolskim: Turnieju Ligowym Piłki Ręcznej w Kowalewie Pomorskim, Wąbrzeżnie, Bobrowie ,Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Ustce, Turnieju Pilki Ręcznej w Kcyni, comiesięcznych Turniejach Szachowych Grand Prix Torunia.

Zajęcia prowadzili trenerzy z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi. Zajęcia sportowe były prowadzone na pełnowymiarowej hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim i obiektach sportowych CRiS w Kowalewie Pomorskim. Ze środków finansowych programu zostały zakupione stroje sportowe i potrzebny sprzęt treningowy dla drużyny piłkarek ręcznych.

Przeprowadzone zostały również testy sprawnościowe wszystkich zawodników, a wyniki testów zostały wprowadzone do platformy Narodowej Bazy Talentów. Program spełnił swoje cele.Uczestnicy zajęć sportowych nabyli wielu kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Program wsparł nasze działania w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także przyczynił się do wzrostu poziomu sportowego naszych zawodników. Pomógł w rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków i wzmocnił działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju niekorzystnym zjawiskom społecznym (agresja, przemoc). Dzieci poprzez sport i rywalizację kształtowały prawidłowe cechy charakteru i zachowanie fair play.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF