Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy

15 grudnia 2020 |
Mirosław Wasilewski
Powiększ zdjęcie

W dniu 10 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego z Panem Sebastianem Borowiak Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz Panem Romanem Grzymowicz Prokurentem zakładu PLASTICA Sp. z o.o. w sprawie budowy obwodnicy Miasta Kowalewo Pomorskie oraz rozbudowy zakładu we Frydrychowie.

Podczas spotkania Pan Dyrektor Sebastian Borowiak poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłosiła przetarg nieograniczony na opracowanie:

„Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”

Zakres inwestycji obejmuje budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 (klasy GP) na odcinku od około km 259+300 do około km 267+300 (długość około 8 km).

Celem budowy przedmiotowego odcinka jest wyprowadzenie ruchu, szczególnie tranzytowego z centrum Kowalewa Pomorskiego, podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie bezpieczeństwa pieszych, polepszenie warunków techniczno-użytkowych drogi, dostosowanie nośności na całym odcinku.

Efektem działań będzie zwiększenie przepustowości i poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na sieci drogowej oraz zapewnienie poprawnego skomunikowania przyległego terenu.

Termin opracowania: do 42 miesięcy. Termin składania ofert na wykonanie w/w opracowania upływa w dniu 14 grudnia br.

Podstawowe parametry techniczne

• Klasa drogi - GP

• Prędkość projektowa - Vp = 70/80 km/h,

• Ilość pasów ruchu: - Przekrój jednojezdniowy – 1x2,

• Szerokość pasa ruchu - 3,5 m

• długość około 8,0 km

W dalszej części spotkania rozmawiano o planach inwestycyjnych Spółki oraz ewentualnym wpływie projektowanej obwodnicy na te zamierzenia.

Ze strony Dyrektora GDDKiA/O w Bydgoszczy zostało złożone zapewnienie, że planowana obwodnica w żaden sposób nie będzie kolidowała z planami rozwojowymi Firmy.

Burmistrz Jacek Żurawski zadeklarował ze strony Gminy Kowalewo Pomorskie wszelką pomoc w realizacji tak ważnych inwestycji dla naszej lokalnej społeczności.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF