Odbiór drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

23 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska
Powiększ zdjęcie

W dniu 9 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie.

Zadanie obejmowało przygotowanie istniejącego podłoża, a następnie wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na dwóch odcinkach o łącznej długości 3.069,32 m oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedmiotowa inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania tj. 773.185,00 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF