Pożyczka płynnościowa Anty-Covid

24 grudnia 2020 |
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
Powiększ zdjęcie

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., jako spółka Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od lat wspiera i promuje aktywność podmiotów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie KPFR oferuje przedsiębiorcom pomoc w postaci trzech pożyczek: płynnościowej anty COVID-19, na rozwój z premią oraz inwestycyjnej z premią.

Pożyczka płynnościowa anty COVID-19 dedykowana jest firmom dotkniętym negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi COVID-19 i można ją przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Natomiast pożyczkę na rozwój z premią i inwestycyjną z premią można przeznaczyć na wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a także przebranżowienie firmy. Na właścicieli firm z sektora MŚP czeka wsparcie nawet do 5 mln złotych, z oprocentowaniem już od 0% przy okresie spłaty do 7 lat i 6 miesiącach karencji. Pożyczek udzielają współpracujące z KPFR Instytucje Finansowe: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., Konsorcjum Banków Spółdzielczych oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Dodatkowo od dnia 30 listopada br. wprowadzamy specjalne zasady w udzielaniu pożyczki płynnościowej anty COVID-19 dedykowanej branżom dotkniętym restrykcjami poprzez wprowadzenie tzw. „uproszczonej ścieżki" dla pożyczek do 50 tys. zł. Szczegóły pod linkiem https://kpfr.pl/dedykowana-pozyczka-plynnosciowa-anty-covid-dla-branz-dotknietych-restrykcjami/ .

Pożyczki mają bardzo atrakcyjne oprocentowanie od 0% do 1,29%. Kapitał przeznaczony na w/w pożyczki jest nadal dostępny i coraz więcej lokalnych firmy chętnie sięga po tę atrakcyjną formę finansowania swojego biznesu.

Więcej informacji o nas można znaleźć na www.kpfr.pl.

Kujawsko-Pomorski Fund usz Rozwoju sp. z o.o. pomaga przedsiębiorcom z regionu! Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest spółką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i członkiem nowo powstałego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju. Fundusz wspiera i promuje aktywność podmiotów gospodarczych w regionie, zarządza środkami w obszarze wsparcia sektora MŚP, dzięki czemu lokalne firmy mogą liczyć na łatwy dostęp do instrumentów finansowych. KPFR oferuje przedsiębiorcom pomoc w postaci nisko oprocentowanych, bezpiecznych pożyczek unijnych, które można przeznaczyć na wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a także przebranżowienie firmy. Na właścicieli firm z sektora MŚP czeka wsparcie nawet do 5 mln złotych, z oprocentowaniem już od 0% przy okresie spłaty do 7 lat i 6 miesiącach karencji. Dodatkowym rozwiązaniem uruchomionym przez Fundusz w czasie pandemii jest atrakcyjna pożyczka płynnościowa anty COVID-19 dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z naszego regionu, dotkniętym negatywnymi skutkami finansowymi spowodowanymi COVID-19 (szczegóły na: www.kpfr.pl). Tylko od początku 2018 roku ze wsparcia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju skorzystało już ponad 900 przedsiębiorców, a wartość udzielonego im wsparcia wynosi ponad 200 mln zł!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF